Alejandra Segón Quer
IED Barcelona
Dijous 18 October 09:00h

La societat està adoptant noves formes de connexió i comunicació. La forma en què les persones es relacionen entre si i amb el món és cada vegada més ràpida, oberta i interactiva. Aquesta actitud desafia les marques i companyies a guanyar velocitat i agilitat, i les força a produir i definir imatges igual d’animades i dinàmiques. “Fluid” és un projecte d’investigació centrat en la metodologia de sistemes de disseny flexibles per marques. La investigació del projecte es centra en el procés d’adaptació del CCCB als nous canals i mitjans de comunicació. El desenvolupament i el disseny de la solució intenta resoldre aquests problemes de comunicació mitjançant la creació d’una imatge per al 25 aniversari del CCCB.

La campanya dissenyada per compartir la imatge de l’aniversari es basa en la velocitat dels canvis actuals i la representa a través d’una forma evolutiva que es veu afectada pel nombre d’interaccions dels usuaris a les xarxes socials. L’efecte sobre aquesta forma varia segons els hashtags utilitzats a les interaccions esmentades i es divideix segons els diferents temes. La imatge de la campanya és la forma juntament amb un codi de temps que mostra el moment en què existeix la forma, i d’aquesta manera presenta un canvi visible i constant, però a l’hora inesperat i incontrolable. Amb “Fluid”, el centre busca reposicionar-se com un centre cultural contemporani concentrat en reflexionar i debatre sobre temes actuals i situacions mundials.