Andrea Canelo Pegueroles
Escola Superior de Disseny ESDi
Dijous 18 October 09:00h

Sota el marc general d’un projecte final de grau, em proposo enviar un missatge d’empoderament als parlants del dialecte tortosí, que compartim la concepció errònia que solament les paraules del dialecte central són considerades correctes. Les accions actuals en favor del tortosí es limiten a l’ús col·loquial i es tracten a partir de l’humor. A través de la meva proposta, el missatge adopta un to seriós i creïble sense perdre el moment de joc i interacció amb el ciutadà.

Es genera una campanya a fases: la primera fase llença una pregunta sense solució que compara el mot del català estàndard per nomenar un objecte amb el seu sinònim tortosí, amb la intenció de generar dubte als ciutadans. La gran majoria, acabarà contestant que la paraula estàndard és la correcta i poden, fins i tot, pensar que se’ls està corregint. El sentiment de frustració es reverteix amb la segona fase, que conté la solució i que reafirma la validesa del tortosí, ja que queda al mateix nivell de correcció que l’estàndard.

Considero important aquest tipus d’exercicis que es centren en la cultura i l’enaltiment de l’essència d’un poble o petit territori. Tenir cura de les característiques d’una zona i alimentar-les positivament, posar-les en valor, repercuteix no solament a les generacions actuals sinó a les futures. Amb aquest projecte, doncs, pretenc oferir als parlants de tortosí, o més aviat, oferir-nos, una eina per parlar amb seguretat i redescobrir el nostre dialecte.