Naranjo–Etxeberria
Estudi de disseny
Dissabte 20 October 17:50h
N–E està en constant canvi. No és un estudi de disseny a l’ús sinó un col·lectiu de persones que treballen en la cultura visual contemporània a través de conceptes.

Fundat en 2014 i amb seu a Madrid, N–E és un equip flexible que col·labora amb talents professionals seleccionats per l’empatia i l’admiració mútues que dóna com resultat un enfocament multidisciplinari ajustable a tot tipus de projectes de diferents camps.

Cada part de N–E té una funció diferent, però tots persegueixen un únic objectiu comú: resoldre cada projecte de la millor i única manera possible.