Dolors Soriano
Gestió de projectes de disseny
Dijous 03 October 17:30h

Tota una eminència en disseny i educació. Compta amb un background multidisciplinari: Filosofia, Col·leccions Patrimonials i Antropologia. Des de 2012 combina la docència amb tasques d’assessoria a clients nacionals i internacionals. Actualment és investigadora i professora de l’assignatura de Gestió de Projectes de Disseny en EINA.

La Gestió de projectes de disseny té com a objectiu la comprensió de tots aquells factors de gestió imprescindibles per a tirar un projecte de disseny avanci, com són la correcta definició del projecte, la planificació temporal, la gestió dels recursos, el lideratge, el treball en equips, la prevenció dels riscos, etc.