Jordi Pericot
Artista plàstic, teòric i pedagog del disseny, i semiòleg
Dissabte 05 October 16:10h

Aquest any, a la secció de “El Maestro”, dirigida i produïda per Vicent Almiñana, tindrem l’honor de rebre a Jordi Pericot (El Masnou, 1931).

Jordi és artista plàstic, teòric i pedagog del disseny, i semiòleg. Va estudiar a l’Escola Normal i a la Facultat de Lletres de Barcelona, i a l’Escola de Belles arts de Toulouse. Es va llicenciar en filosofia (1975) i es va doctorar en història de l’art (1984) per la Universitat de Barcelona. Va ser un dels principals introductores de l’art cinètic a l’Estat espanyol i un renovador de l’escena artística amb iniciatives com el grup MENTE (Mostra Espanyola de Noves Tendències Estètiques). El 1972 va participar a la XXXVI Biennal de Venècia i va exposar a diverses ciutats.

Ha estat director de l’escola de disseny Elisava (1967-80), on va començar una llarga recerca sobre la comunicació visual i una tasca de difusió d’aquesta disciplina.
El 1978, va tenir una participació decisiva en la transformació de l’antiga Escola de Belles arts de Sant Jordi de Barcelona en la nova Facultat de Belles arts de la UB, on va introduir nous camps d’estudi, especialment el disseny i la comunicació visual. Incorporat el 1992 al projecte fundacional dels Estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), de la qual va ser catedràtic, emèrit des del 2002, va participar en l’elaboració del pla d’estudis d’aquesta llicenciatura. Va fundar en 1987 la revista Tems de disseny, de la qual és director.

És membre fundador del Consell de Disseny de la Generalitat (1981-85) i de la Comissió Gestora per a l’elaboració del Llibre blanc de l’ensenyament del disseny a Catalunya (1982), de la Societat Catalana de la Comunicació (1984) i vicepresident de la Divisió de Ciències Humanes i Socials de la UB (1989-99).
També és membre de la Real Acadèmia de Belles arts de Santa Isabel d’Hongria de Sevilla (1988) i de l’Acadèmia de Belles arts de Sant Jordi (2008). Medalla d’Or al mèrit cultural de l’Ajuntament de Barcelona (2007).