24—26 Oct. 2024
Vilanova i la Geltrú - Barcelona

La percepció d’inseguretat, experimentada per les dones, sempre ha estat present durant la seva mobilitat dintre l’espai públic, sobretot durant la nit. Fins al punt d’haver d’anar acompanyades fins a la porta de
casa per arribar segures.

Aquest projecte reafirma l’urbanisme feminista com una de les solucions per desenvolupar canvis urbanístics i augmentar la percepció de seguretat.

És així que, posant el focus en la ciutat de Girona, s’ha ideat una campanya de comunicació a peu de carrer —l’escenari problemàtic—, que té com a objectiu fomentar que les dones caminin soles, empoderarles
perquè s’apropiïn de l’espai públic, i, una aplicació mòbil que assisteix a la campanya i, notifica —a través de les usuàries— possibles millores urbanístiques a l’Ajuntament.

D’una banda, la campanya es basa en el disseny de dos cartells, protagonitzats per l’eslògan «Caminem la nit», que tenen el mateix disseny i format però, diferent suport d’impressió. Aleshores, l’estratègia offline de
la campanya incideix en dos ambients diferents: els opis i els llocs amplis i poc il·luminats. Els primers ajuden a donar a conèixer la campanya per la seva situació en llocs il·luminats i on transcorre molta gent i, els segons, basats en una sèrie de tres cartells sostinguts per estructures modulars Truss acompanyats de focus LED, il·luminen tant els cartells com el pas, amb l’objectiu de canviar el flux de gent per fer que els punts on no sol haver-hi moviment n’hi hagi i, també connectin el centre de la ciutat amb els barris, descentralitzant la campanya. Oferint, amb la disposició dels dos tipus de cartells, una xarxa de punts il·luminats que es distribueix del centre fins als barris, creant així rutes il·luminades al llarg de tota la ciutat.

Acompanyant l’estratègia offline també trobem els adhesius fotoluminiscents, els quals tenen el mateix disseny en format reduït. Aquests, es distribueixen en botigues que volen formar part de la campanya, així com els Punts Liles de les Festes de Sant Narcís. Amb la finalitat que les usuàries col·loquin els adhesius en llocs de possible millora urbanística.

D’altra banda, es crea una aplicació, «Espai Groc», que convida a les usuàries a compartir incidències de caràcter urbanístic, alhora que promocionar esdeveniments feministes i crear comunitat entre els grups vulnerables, compartint experiències, i creant així una plataforma segura on exposar la problemàtica de la inseguretat al carrer i com resoldre-la urbanísticament.

Gràficament, la campanya i l’aplicació segueixen el recurs de les composicions tipogràfiques per donar protagonisme a la tipografia i al seu missatge. A través de la tipografia Helvetica LT Std i Roc Grotesk i les
seves variants, es transmeten els conceptes de diversitat, flux de gent i moviment, atorgant també duresa en el missatge. A més, la paleta de colors groga i negra, fa al·lusió a l’enllumenat i, el negre, per ser
l’antagonista del groc i fer de contrast, reforça la vitalitat de la campanya i el seu crit de denúncia.