24—26 Oct. 2024
Vilanova i la Geltrú - Barcelona

Descobreix Osona es tracta d’una campanya de comunicació gràfica que té com a objectiu principal donar a conèixer i difondre les dades sobre la problemàtica dels purins a la comarca d’Osona, de manera que la població pugui rebre tota la informació necessària sobre el sector ramader, la contaminació derivada de la seva activitat i l’efecte que està tenint al medi i la salut de les persones.

El caràcter de la campanya és irònic, ja que el seu format i aspecte és el d’una campanya de promoció turística.
També s’utilitzen recursos, com fotografies, infografies i il·lustracions, per transmetre les dades d’una forma fàcil i visual.

Per últim, la campanya consta de diversos suports per a la seva difusió: un mapa il·lustrat d’Osona, amb la localització de les fonts contaminades, una guia amb tota la informació sobre el sector ramader i la situació actual de la comarca, una pàgina web, un compte d’Instagram i elements de merchandising.