Sergi Frutos
'Liquid'

Liquid és un projecte fruit de l’observació i anàlisi de les persones del nostre entorn. M’adono que sovint les preocupacions socials de la ciutadania coincideixen, encara que no les posem en comú. Temes relacionats amb la sanitat, l’educació, els drets laborals o l’ecologia, entre d’altres, són alguns dels temes que preocupen a les persones en el seu dia a dia. Tant sigui en l’àmbit conceptual, com podria ser el model de finançament de la sanitat, o el model educatiu dels nostres infants. O a escala pràctica, com els criteris d’adjudicació d’ajudes econòmiques o les diferències d’oportunitats entre persones amb diferent poder adquisitiu, entre molts altres de diferents tipus. Moltes d’aquestes qüestions no es veuen reflectides als mitjans convencionals, per aquest motiu sovint podem arribar a pensar que no són importants per a la resta de la societat, que no importen a ningú, i per tant ens sentim sols en enfront d’ells. Se’ns fa difícil fer alguna cosa per solucionar-les, ja que no trobem el suport de la resta de persones.

Com molt bé defineix Zygmunt Bauman, actualment vivim en una societat líquida on la incertesa i la inestabilitat s’han convertit en el més habitual en la vida de les persones. El sistema capitalista de lliure mercat en el qual estem immersos és una de les principals causes d’aquesta incertesa, les polítiques lliberals preserven l’economia a un preu molt alt, com explica Z.Bauman al llibre “Estado de crisis”:

“Les ideologies d’avui envolten més aviat l’absència de l’Estat com a eina d’acció i canvi. En la seva forma més extrema, la ideologia d’avui en dia està privatitzada, centrada a llaurar-se un nínxol relativament sòlid/tranquil al mig de les sorres movedisses.” (Bauman & Bordoni, 2016, p.130)

Una societat dividida és més fàcil de controlar, posa menys oposició a les polítiques lliberals que poc tenen en compte a les persones i afavoreixen aquest estat líquid de la societat. Cada cop es fan més grans les diferències entre rics i pobres, les grans corporacions tenen poder per condicionar les polítiques dels governs i la veu del poble cada cop se sent més fluixa.

El nom de l’aplicació fa referència a aquest concepte de societat líquida en el que vivim i a la força que poden tenir els líquids quan s’uneixen en milions de gotes. L’oceà amb la força de les marees i les onades repicant contínuament contra les costes acaba per transformar-les, inclús a vegades aquestes gotes formen tsunamis amb un increïble poder.

“En un món on l’única certesa és la certesa de la incertesa, estem destinats a intentar comprendre’ns a nosaltres mateixos i comprendre els altres, destinats a comunicar i, així, viure l’un amb i per l’altre.” (Bauman, Mosquera, & Esteban, 2012, p.85)
La societat cada vegada és més individualista i està més desconnectada entre ella. Per moltes xarxes socials que disposem, continuem estant lluny els uns dels altres. Volem mantenir la imatge de fortalesa i felicitat en vers els altres, ja que actualment la societat en què vivim pren com a referència la cultura de l’èxit. Per aquest motiu ens costa compartir les nostres inquietuds amb els altres ciutadans i d’igual manera es fa difícil veure el que preocupa a la societat i, per tant, es fa més difícil que aquestes qüestions es puguin solucionar.
Una societat empàtica, unida i empoderada és l’única manera d’evolucionar cap a un món sostenible i més just on totes les persones puguin prosperar amb igualtat de condicions. La força del col·lectiu s’està malbaratant, es confia en els governs perquè solucionin i millorin aquestes qüestions, però els càlculs electorals i les pressions dels “Lobbies” o fan difícil i en el millor dels casos lent. D’altra banda, la informació sobre les inquietuds de la societat l’extreuen d’enquestes i sondejos on es pregunta per temes concrets i només responen a un instant en el temps, per tant, no tenen una imatge clara i en temps real de les qüestions que amoïnen a la societat.

El projecte Liquid neix per trobar una solució a aquesta situació. S’ha dissenyat una aplicació per mesurar les inquietuds de les persones en temps real que fomenta l’empatia i la col·laboració entre ciutadans i encoratja a l’empoderament del col·lectiu per promoure accions que ens acostin a la solució de cada petita qüestió. L’aplicació també permet tenir una visió en temps real dels problemes que amoïnen als ciutadans, tant de manera global com per sectors.
Liquid és una aplicació de la societat per la societat i posa les eines perquè les persones s’uneixin i col·laborin en accions que acostin a la solució o ajudin a visualitzar el problema, des d’iniciatives legislatives populars a manifestacions, passant per tota mena d’accions creatives.
Els usuaris poden crear temes que es visualitzen simultàniament en llistes i gràfics. La visualització doble de gràfics i llistes, permet la navegació pels temes creats de manera intuïtiva i visual. Des de qualsevol pantalla de l’aplicació per mitjà del menú inferior els usuaris poden crear els temes i accedir a les pantalles principals.

Per l’organització i comptabilitat de les inquietuds dels ciutadans s’han creat set categories que engloben les principals qüestions que amoïnen als ciutadans: Sanitat, Educació, Treball, Igualtat, Habitatge, Ecologia i Urbanisme. Cada categoria està representada per un color, l’aplicació únicament està conformada per aquests colors i el blanc. Aquesta acotació de les categories permet tenir una visió global ordenada i evita llistes de temes inquantificables. S’ha utilitzat com a pantalla principal un dendrograma interactiu amb les set categories on es pot veure de manera visual, clara i senzilla l’estat actual de les preocupacions dels ciutadans així com accedir a les llistes de cada categoria.

La pantalla secundària combina per mitjà d’un interruptor els gràfics i llistes de temes i d’accions respectivament, on l’usuari pot navegar per mitjà de l’scroll simultani entre gràfics i llistes. Aquí les categories estan barrejades per fomentar l’empatia per temes que inicialment poden no interessar a l’usuari. Els elements de les llistes permeten, per un sistema de “m’agrada”, afegir-se a un tema o acció i col·laborar a la solució.

Els gràfics de temes estan representats per ones, formades per les gotes/persones que comparteixen la mateixa inquietud, en canvi, les accions estan representades per un gràfic de fils, el fil que has d’estirar per arribar a la solució. Cada categoria disposa d’una visualització pròpia del gràfic tant de temes com d’accions. Cada tema disposa de dues visualitzacions gràfiques: una de caràcter més global representada per una esfera de líquid que es va omplint a mesura que s’uneixen persones, i una de boles, on cada bola representa una gota/individu. Aquí l’usuari pot veure com van caient les gotes que s’uneixen a un tema i es va omplint la pantalla, aportant així un factor motivador sobretot en els temes de recent creació, ja que la participació és més baixa.

Cada tema disposa d’una pantalla d’informació on veure la descripció del tema, en aquesta pantalla l’usuari que l’ha iniciat pot proposar fins a quatre accions possibles que puguin costar-nos a la solució d’aquest. També es disposa d’un xat propi del tema on discutir i posar en comú les situacions i opinions dels usuaris, fer aportacions i crear sinergies que afavoreixin la creació de solucions en forma d’accions.

L’aplicació també disposa d’un radar on, si l’usuari ho permet, pots trobar persones properes amb inquietuds semblants i una pàgina de perfil on veure en quines categories està més actiu cada usuari.

Aquesta aplicació és una eina per canalitzar el poder del col·lectiu, amb la intenció de millorar la societat des de la voluntat de la ciutadania, empoderar la societat i ajudar a millorar-la. L’èxit d’aquest projecte com a millora substancial de la societat depèn completament de les persones, per tant, en última instància és l’usuari el que decideix com solucionar les qüestions que els amoïnen i les accions a realitzar. Depèn de la voluntat de les persones iniciar aquest canvi, l’aplicació només és un mitjà per afavorir-lo.