24—26 Oct. 2024
Vilanova i la Geltrú - Barcelona

En una societat tan globalitzada com l’actual, l’accés a continguts audiovisuals s’expandeix a una velocitat incontrolable. Cada vegada són més les persones que generen aquest tipus de contingut, convertint-lo en un canal artístic, de divulgació o entreteniment. Amb una major oferta internacional, la producció audiovisual catalana s’ha vist reduïda any rere any. Citant a Raimon Masslorens, construir un relat de país és molt difícil si no s’inverteix a generar un teixit fort del sector, per aquest mateix motiu, resulta cada vegada més necessari reivindicar la producció nacional.

És a través d’aquesta inquietud com sorgeix el projecte; Camcamp. Amb un enfocament proper i informal, es constitueix com un campament audiovisual d’estiu dut a terme en territori català i el qual té com a objectiu aportar un marc de trobada destinat a l’aprenentage
on crear vincles col·laboratius amb professionals del sector.

L’estratègia es consolida a través de l’adaptació d’hàbits i tendències en base les quals es regeix el target, de manera que resulti més eficient l’enllaç que s’estableixi i aquest s’afermi a través de l’enfocament de col·lectivitat que ofereixen els campaments.
Tot el referent al projecte gràfic s’estén seguint els fonaments del sector audiovisual, per la qual cosa es prenen els diferents elements morfològics, gramaticals i estilístics que conformen el seu llenguatge com a punt de partida per a establir la línia gràfica.
D’aquesta manera, es desenvolupen els diversos elements necessaris per a dotar als campaments d’una identitat coherent i representativa enfront de la pluralitat audiovisual, incloent-hi, alhora, el desenvolupament de diversos suports promocionals per a donar-lo
a conèixer.