Anna Virgili

Projecte «Jo també sóc Marimacho»

La masculinitat femenina és un de molts tipus de no-conformitat amb el gènere que s’estigmatitzen en la societat patriarcal actual, a causa de presentar una amenaça per la naturalització del sistema sexe-gènere binari.

La dissidència amb la feminitat es presenta en la societat com un exemple d’en què no convertir-te, representada culturalment de forma negativa a través d’estereotips i corregida amb insults i exclusió.

La campanya de comunicació de Jo també sóc Marimacho aporta solucions a aquesta problemàtica proporcionant una plataforma que visibilitza positivament i dóna veu a les  experiències de la masculinitat femenina, trenca estereotips i fomenta el sentiment de  comunitat.

En el desenvolupament del projecte, s’ha seguit una metodologia de recerca que ha prioritzat el contacte directe amb l’usuari, per conèixer experiències diverses i externes a la personal, identificar problemàtiques i necessitats, i aconseguir representar el col·lectiu en general. Després de realitzar enquestes i entrevistes personals, es van poder establir uns
objectius a complir:

– Visibilitzar la masculinitat femenina i celebrar les dones masculines, donant-los veu.
– Mostrar la disrupció amb el gènere i amb la feminitat hegemònica com quelcom alliberador i no negatiu.
– Posar en evidència les contradiccions i idiosincràsies del sistema sexe-gènere.
– Trencar estereotips i conscienciar.
– Generar empatia amb l’experiència de la masculinitat femenina.

Per aconseguir complir aquests objectius des del disseny gràfic, es crea una plataforma de visibilització que s’expressa a Instagram, en una web pròpia i al carrer. D’entrada es  comunicaran dues campanyes, amb dues perspectives diferents:
– La part “Malsons marimachos” evidencia amb ironia els estigmes de la societat i les contradiccions i idiosincràsies del sistema sexe-gènere.
– La part “Històries personals” visibilitza les experiències diverses de la masculinitat  femenina, donant veu a les usuàries.
La plataforma té una identitat pròpia, però mostra versatilitat i varietat en l’estil gràfic de les campanyes, que s’adaptaran al missatge, canal i públic objectiu de cada cas.

El claim general de la plataforma es basa en una experiència molt comuna entre les dones  masculines: que et cridin, de forma insultant, “marimacho”, ja sigui pel carrer, pels  passadissos d’un institut, o a qualsevol altre lloc. Es dóna la volta a aquesta experiència  negativa, transformant la identificació de marimacho a una font d’orgull: Marimacho, sí, i gràcies!

 

Patrocinan
Medio Oficial
CON EL APOYO DE
COLABORAN
Medios Colaboradores