Andrea Arroyo
'FÓSFOROS'

Aquest projecte consisteix en una publicació editorial que recull una única col·lecció de caixes de mistos.

Els mistos van ser coleccionats principalment a Espanya durant els anys 80 i 90. La col·lecció la va crear la Dolores, la meva mare. Al voltant dels 80 tots els negocis i marques fabriquen com a objecte de merchandising caixes de mistos. La
raó es que en aquella època gran part de la població fumava i els encenedors no eren gaire habituals. Les empreses, aprofiten aquesta oportunitat per repartir caixes de mistos amb la seva marca, dades fiscals, telèfon, etcètra. Aquesta
col·lecció, és un clar exemple de disseny gràfic quotidià de la època.

La raó per la qual he decidit crear tres llibres es perquè les caixes de mistos tenen diferents atributs i diferent maneres d’organitzar-los. Com qualsevol col·leccionista, he volgut ser meticulosa en l’organització d’aquestes fins al punt que he decidit crear un llibre per cada una de les principals maneres d’organitzar-los que jo he cregut més interessants.

Els enfocs són els següents:

Per temes. Potser la manera més racional d’ordenar-los. Les temàtiques més principals són restaurants, bars i discoteques.

Hotels i apartaments. Els bancs també en feien, i moltíssimes més.

Per colors. Potser la manera més irracional d’ordenar-los. Val la pena descobrir els colors més comuns en determinades temàtiques, i l’escala cromàtica que representa fullejar el llibre.

Per disseny. Aquesta visió ja és més técnica. Organitza les caixes de mistos per quantitats tipogràfiques afegides. I creieume, veureu el que el límit de tipografies va més enllà del que creiem.

Cada llibre preten fer sentir al lector propietari de la col·lecció. El fet que aquest hagi de pendre la decisió d’escollir l’ordre l’ajudarà a sentir-se participant.

Les caixes de mistos van exposades a mida real i contenen informacio tècnica a cada fulla. També hi ha molts catàlegs, visuals i per escrit, i un apartat que es repeteix en els tres llibres amb informació relevant sobre les caixes de mistos i la
època. Per acavar, una entrevista a la veritable creadora de la col·lecció.