24—26 Oct. 2024
Vilanova i la Geltrú - Barcelona

“Sobre interfícies gràfiques i processos creatius” neix com un exercici de disseny en el qual es proposa al dissenyador reflexionar sobre la manera en la qual l’assimilació de les interfícies al llarg dels últims temps ha derivat en l’homogeneïtzació dels processos creatius dels dissenyadors gràfics.

En la peça es plantegen reflexions a partir d’un element principal: La interfície

El fet d’entendre la interfície com un dispositiu de caràcter global, ens ajuda a projectar el seu significat més enllà de l’entorn digital.

D’aquesta manera, ajudant-nos per referents com la Internacional Situacionista, que en el seu moment van estudiar la relació entre el ciutadà i el seu entorn, som capaços d’entendre el per què de la relació actual entre dissenyador-software.

A partir d’unes certes qüestions busco generar un moment de reflexió en el dissenyador, amb l’objectiu d’analitzar, i buscar noves alternatives a les eines de treball habituals:

És possible donar visibilitat a les interfícies que ens envolten? Podem aplicar les estratègies situacionistas dins del marc gràfic? Es poden utilitzar els softwares de forma contra hegemònica?

La finalitat d’aquest projecte no és trobar una resposta a cadascuna de les preguntes, sinó ser capaces de generar un espai de reflexió al voltant d’aquestes.

La peça editorial combina un marc teòric que permet entendre els fonaments bàsics dels conceptes que es plantegen, i un marc pràctic en el qual s’apliquen els resultats obtinguts a partir de la meva pròpia reflexió.

 

 

Partners in crime

Con el push de

Voces aliadas

Amigos de la causa